Otvoreno pismo Vladi Republike Slovenije protiv obavezne vakcinacije

Otvoreno pismo Vladi Republike Slovenije protiv obavezne vakcinacije

“Predsjednica Evropske komisije Ursula van der Leyen nedavno je pozvala vlade država članica Evropske unije da “razmotre” uvođenje obavezne vakcinacije protiv Covida-19. Uvjereni smo da stručno i naučno utemeljena te politički i moralno odgovorna razmatranja nalažu odbijanje ove inicijative. Stoga očekujemo i pozivamo Vladu Republike Slovenije, da odbije inicijative za uvođenje obaveznog cijepljenja protiv covida-19, u skladu sa slovenačkim ustavnim poretkom i međunarodnim pravnim poretkom te u interesu stanovništva naše zemlje.

 

 

 

Vakcinacije se u principu mogu zakonski definisati kao obavezne, ali samo ako su vakcine razvijene prema utvrđenim medicinsko-naučnim kriterijumima za prave vakcine i u skladu sa važećim zakonom, utvrđenim naučnim procedurama, uslovima i zahtjevima medicinske etike i deontologije. Nije moguće nedvosmisleno dokazati, da vakcine protiv Covida-19 ispunjavaju sve ove naučne i pravne (pred)uvjete.

Pravosuđe je odavno trebalo da odgovori na veoma važno pravno pitanje, da li se vakcine protiv Covida-19 uopšte mogu koristiti. Ove vakcine su još uvijek samo eksperimentalne sa medicinskog i pravnog gledišta i dobile su samo privremenu dozvolu za stavljanje u promet u Evropskoj uniji (za upotrebu „off-label“, tj. „van autorizacije“). Prema službenom saopćenju Javne agencije za lijekove i medicinska sredstva (JAZMP), trenutno ne postoji vakcina protiv Covida-19 na teritoriji Republike Slovenije, kao ni na cijelom području EU, koja bi imala autorizaciju za standardni marketing i odobrenje za generalnu upotrebu. Međutim, na web-sajtu Nacionalnog instituta za javno zdravlje(NIJZ) postoji izjava koja se nudi ljudima prije vakcinacije u kojoj stoji rečenica „3. Doza covid mRNA još nije registrovana za upotrebu.”

 

Slovenia Flag Loop - Realistic Stock Footage Video (100% Royalty-free)  1014008879 | Shutterstock

 

Prema presudi Europskog suda za ljudska prava (Vavrička protiv Češke Republike, 2020.), vakcinacija se može legalizirati i mogu se propisati prinudne i srazmjerne kazne za odbijanje vakcinacije, ali samo ako se ispune pravni i naučni uslovi, koji se odnose na neophodnost, sigurnost i efikasnost vakcinacije, a ta je predviđena za posebno opasne zarazne bolesti sa visokom stopom mortaliteta. Iskustvo jednogodišnje vakcinacije protiv Covida-19 pokazuje da vakcine nisu bezbjedne i da je njihova efikasnost ograničena. Iako u određenim slučajevima ublažavaju virulentnost bolesti kod pojedinaca, ne štite zajednicu, jer ne sprječavaju infekciju ili prijenos. Štoviše, Covid-19 dokazano i nesporno nije posebno opasna zarazna bolest, iako je u proljeće 2020. godine uvršten u prvu grupu najopasnijih zaraznih bolesti – ali samo zaključkom Vlade, a ne zakonom. Ne postoje uvjerljivi i apsolutno neophodni medicinski i naučni razlozi za ovu klasifikaciju. Globalno, stopa smrtnosti od Covida-19 je 0,15 %, što je tri puta niža za populaciju ispod 70 godina i značajno niža za populaciju ispod 45 godina.

Međunarodno, zajedničko evropsko i slovenačko pravo ne dozvoljava diskriminaciju na osnovu ličnih okolnosti, a pitanje vakcinacije je pravno relevantna lična okolnost. Međunarodno pravo – posebno Nirnberški zakonik, Helsinška deklaracija i Konvencija iz Ovieda – i Ustav Republike Slovenije ne dopuštaju eksperimentiranje na ljudima, o čemu je vakcinacija u pitanju de facto, niti prisilne medicinske intervencije. Vakcinacija je također vrlo invazivna i vrlo ozbiljna medicinska intervencija u fizički i moralni integritet ljudskog bića, koja, prema presudi ESLJP (u slučaju Solomakhin protiv Ukrajine, 2012.), može dovesti i do smrti. Ženevska deklaracija Svjetskog medicinskog udruženja također kategorički zabranjuje korištenje medicinskog znanja za kršenje ljudskih prava i sloboda.

 

 

Ljudi koji se vakcinišu i dalje imaju status „dobrovoljaca“. Na ovaj način nadležni i proizvođači vakcina pokušavaju da izbjegnu zakonsku odgovornost za štetne posljedice vakcinacije. Prema cijepljenima i pojedinim medijima, u Sloveniji se čak nudi ljudima, da prije vakcinacije potpiše gore navedenu izjavu, da sami preuzimaju odgovornost za moguće štetne nuspojave ”cjepiva” (izjava se završava riječima: „Izjavljujem da je vanjska upotreba vakcine moja želja i da potpisivanjem ovog obrasca pristajem na takvu vakcinaciju i prihvatam odgovornost za svoju odluku“). Ovakvo postupanje karakteriše osnovana sumnja, da je izvršeno krivično djelo.

 

 

 

Kvalificirana većina slovenačke javnosti nije dovoljno educirana o tome, da se cijepljenje ne obavlja svugdje i uvijek u skladu s medicinskom deontologijom, zakonskom regulativom (posebno Zakonom o pravima pacijenata) i jasnim uputama samih proizvođača cjepiva. Pod tim se posebno misli na detaljnu medicinsku i preliminarnu analizu zdravstvenog stanja pojedinca, odgovorno izvršavanje precizne dužnosti „informisanog pristanka“ od strane medicinskog osoblja koje sprovodi vakcinaciju, posebno u pogledu preciznog načina vakcinacije, mogućih nuspojava i efikasnosti vakcinacije, specifično i precizno propisano rukovanje vakcinom prije vakcinacije i prisustvo ljekara koji pažljivo pregleda pojedinca neposredno nakon vakcinacije. Zapravo, sadašnja praksa cijepljenja je prečesto “drive-in” vakcinacija, na koju su u danima uoči Božića u medijima intenzivno i uporno pozivali nadležni i predstavnici medicinske struke. Praksa vakcinacije, koja nije u skladu s deontologijom, zakonima i smjernicama, daju dobar osnov za opravdanu sumnju u počinjenje teškog zločina.

Direktno ili indirektno prisiljavanje ljudi na cijepljenje, a još više moguće službeno uvođenje obaveznog cijepljenja protiv Covida-19, u jasnoj su i ozbiljnoj suprotnosti s međunarodnim pravom, ustavnim poretkom Republike Slovenije, medicinskom etikom i deontologijom, opštim moralom i najboljim interesom naroda.”

 

 

 

dr. Karel Gržan, pater
dr. Tomaž Mastnak, sociolog, publicista i civilni aktivista
dr. Gregor Radonjič, profesor tehnoloških nauka
Srečko Šorli, Grupa za istraživanje relativnosti i kosmologije
vanr. prof. dr. Andraž Teršek, konstitucionalista, publicista i civilni aktivista
prof. dr. Boštjan M. Zupančič, bivši sudija slovenačkog ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava

 

 

 

(26. decembra 2021.)

Loading

admin

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Translate »