Nivo ozbiljnih neželjenih reakcija nakon C19 vakcina ubrzano raste – “Trebalo je zaustaviti eksperiment”

Nivo ozbiljnih neželjenih reakcija nakon C19 vakcina ubrzano raste – “Trebalo je zaustaviti eksperiment”

Tokom proteklih 18 meseci, skeptici prema mRNA vakcinama protiv Covid-19 i oni koji su ukazivali na visoku stopu neželjenih reakcija bili su podvrgnuti ostrakizmu, deplatformisanju i pogrešnim „proverama činjenica“ kako bi se ugasila mišljenja i analize koje su bile u suprotnosti sa zvaničnim narativima.

Sada su podaci počeli da govore sami za sebe, zahvaljujući ljudima kao što je bivši menadžer portfolija Blackrock-a Ed Dovd, koji je poslednjih nekoliko godina posvetio dubokom istraživanju i analizi podataka vezanih za pandemiju (u stvari, napisao je odličnu knjigu na tu temu). Dovd je, zajedno sa partnerima Carlosom Alegria i Jurijem Nunesom, pokrenuo Phinance Technologies – gde su, osim tradicionalne makroekonomske analize, napravili sveobuhvatne izveštaje o invalidnostima povezanim sa pandemijom i prekomernim smrtnim slučajevima koristeći zvanične podatke.

Pridružite nam se – https://t.me/svijetokonas

 

 

Njihova najnovija analiza otkriva da stopa ozbiljnih neželjenih događaja u kliničkim ispitivanjima vakcine mRNA Covid-19 blisko prati porast invaliditeta koji je prijavljen nakon uvođenja vakcine.

Phinance Technologies prenosi:

U trećem delu naše analize invaliditeta u SAD primetili smo da je porast stope invaliditeta posle 2/2021 usko povezan sa uvođenjem rasporeda vakcinacije. Kada posmatramo promene u invaliditetu u širem vremenskom okviru (od 2008.) primećujemo da su stope invaliditeta rasle ili opadale iz meseca u mesec, ali su bile relativno stabilne tokom vremena. Međutim, kao što je prikazano u prvom delu, promena ponašanja od početka 2021. je očigledno abnormalna pojava sa visokim nivoom statističke značajnosti. Dogodilo se da je u velikoj korelaciji sa kumulativnim uvođenjem vakcine protiv Covid-19, ali ne možemo reći da je korelacija statistički značajna jer je zasnovana na kumulativnom dijagramu sa očiglednom autokorelacijom.

 

A COVID Experiment: School of Dance puts on virtual dance concert

 

U ovom odeljku pružamo dodatne dokaze da su najverovatniji uzrok porasta invaliditeta vakcine protiv Covid-19. U tu svrhu modeliramo očekivani porast invaliditeta usled uvođenja vakcinacije u opštu populaciju. To radimo koristeći stope ozbiljnih neželjenih događaja (SAE) dobijene analizom bezbednosti kliničkih ispitivanja mRNK vakcine (Pfizer i Moderna), sprovedenih u časopisu o vakcinama koji smo pregledali ovde, i našu analizu u petom delu.

Možemo primetiti da je stopa rasta invaliditeta veća od izračunate stope porasta SAE od posebnog interesa, što se može objasniti na nekoliko različitih načina, ili kombinacijom faktora.

Prema definiciji SAE od posebnog interesa koja je ekstremnija od stope invaliditeta koju su prijavili pojedinci anketirani od strane BLS, tj. neke smetnje koje su prijavile osobe koje je anketirao BLS mogu biti uzrokovane neželjenim događajima koji se ne smatraju SAE od posebnog interesa , zbog toga što su kriterijumi koji se koriste za definisanje SAE previše restriktivni.

 

 

Populacija civilne radne snage u celini može biti manje zdrava (i na neki način ranjivija na invaliditet u vezi sa vakcinom) od populacije koja je testirala vakcinu, bilo zbog kriterijuma odabira za učešće u ispitivanju, ili zbog pristrasnosti ‘izbora’.

 

Nedovoljno prijavljivanje SAE od posebnog interesa za ispitane populacije.

Drugi faktori koji uzrokuju višak invaliditeta u civilnoj radnoj snazi u vremenskom okviru koji je istovremen sa uvođenjem vakcine.

Kako Daud dalje primećuje preko Tvitera:

Čini se da je stopa procenjenih SAE nedovoljno prijavljena u odnosu na zabeleženi porast invaliditeta (prema istraživanju BLS) za oko 2,6 puta. Ovi rezultati su bili očekivani jer smo već pokazali u trećem delu naše studije visoku korelaciju između porasta stope invaliditeta od 21. septembra sa uvođenjem vakcine. Shvatamo da je izvođenje korelacije kumulativnih vremenskih serija obmanjujuće i da R2 ne treba uzimati kao indikaciju uspostavljanja statistički značajnog odnosa jer obe vremenske serije imaju autokorelaciju”.

Zaključak: Bilo je dovoljno sigurnosnih signala koji pokazuju da je ono što vidimo u BLS podacima bilo poznato tokom kliničkih ispitivanja, čak i s obzirom na njihovu usku definiciju SAE. Ispitivanja je trebalo prekinuti.

 

 

 

Nulta Tačka/ZeroHedge

 856 total views,  2 views today

admin

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Translate »