Dr. Peter A. McCullough: Na ovaj način očistite svoje tijelo od otrova dobijenim kroz vakcinu ukoliko ste pristali da je uzmete

Dr. Peter A. McCullough: Na ovaj način očistite svoje tijelo od otrova dobijenim kroz vakcinu ukoliko ste pristali da je uzmete

Piše: Dr. Peter A. McCullough

Daleko najčešće pitanje koje dobijam od onih koji su uzeli jednu od vakcina protiv COVID-19 je: „Kako da ovo izbacim iz svog tela. Proizvodi mRNA i adenovirusne DNK su predstavljeni bez ideje o tome kako i kada će telo ikada razbiti genetski kod. Čini se da je sintetička mRNA koja se nosi na lipidnim nanočesticama po dizajnu otporna na razgradnju ljudskim ribonukleazama, tako da bi proizvod bio dugotrajan i proizvodio proteinski proizvod od interesa tokom značajnog vremenskog perioda.

Pridružite nam se – https://t.me/nultatacka

Ovo bi bila prednost za normalan ljudski protein koji se zamenjuje u stanju retkog genetskog nedostatka (npr. alfa galaktozidaza u Fabrijevoj bolesti). Međutim, veliki je problem kada je protein patogeni SARS-CoV-2 šiljak. Adenovirusna DNK (Janssen) treba da se razbije dezoksiribonukleazom, međutim, ovo nije iscrpno proučavano.

Ovo ostavlja rastvaranje šiljastog proteina kao terapeutski cilj za povređene vakcinom. Kod respiratorne infekcije, šiljak se obrađuje i aktivira ćelijskim proteazama uključujući transmembranski serin protein 2, katepsin i furin. Sa vakcinacijom, ovi sistemi se mogu izbeći sistemskom administracijom i proizvodnjom šiljastog proteina unutar ćelija. Kao rezultat toga, veruje se da je patogeneza sindroma povrede vakcinom vođena akumulacijom šiljastog proteina u ćelijama, tkivima i organima.

Natokinaza je enzim koji se proizvodi fermentacijom soje sa bakterijom Bacillus subtilis var. natto i bio je dostupan kao oralni dodatak. Razgrađuje fibrinogen, faktor VII, citokine i faktor VIII i proučavan je zbog njegovih kardiovaskularnih prednosti. Od svih dostupnih terapija koje sam koristio u svojoj praksi i među svim predloženim agensima za detoksikaciju, verujem da natokinaza i srodni peptidi imaju najveće obećanje za pacijente u ovom trenutku.

 

Tanikava et al. je ispitivao efekat natokinaze na šiljasti protein SARS-CoV-2. U prvom eksperimentu, oni su pokazali da je šiljak degradiran na način koji zavisi od vremena i doze u preparatu ćelijskog lizata koji bi mogao biti analogan primaocu vakcine. Drugi eksperiment je pokazao da natokinaza degradira šiljasti protein u ćelijama zaraženim SARS-CoV-2. Ovo je reprodukovano u sličnoj studiji koju su uradili Oba i kolege 2021.

Natokinaza se dozira u fibrinolitičkim jedinicama (FU) po gramu i može da varira u zavisnosti od čistoće. Kurosava i kolege su pokazali kod ljudi da su nakon jedne oralne doze od 2000 FU D-dimera koncentracije u šest, odnosno osam sati, kao i produkti razgradnje fibrina/fibrinogena u krvi četiri sata nakon primene značajno porasli (p < 0,05, respektivno).

 

Prema tome, empirijska početna doza može biti 2000 FU dva puta dnevno. Pune farmakokinetičke i farmakodinamičke studije nisu završene, ali nekoliko godina tržišne upotrebe kao suplementa bez recepta sugeriše da je natokinaza bezbedna sa glavnim upozorenjem koje je prekomerno krvarenje i oprez sa istovremenim antitrombocitnim i antikoagulansnim lekovima.

Na osnovu ovih nalaza, natokinaza i slični proizvodi kao što je serapeptaza treba da prođu dobro finansirane, ubrzane pretkliničke i kliničke programe razvoja. Problem je hitnost vremena, slično kao kod infekcije SARS-CoV-2 i empirijske rane terapije. Biće potrebno do 20 godina da se dobije potpuno razvijen farmaceutski profil za karakterizaciju bezbednosti i efikasnosti natokinaze u lečenju povreda vakcinacijom i post-COVID sindroma.

Veliki broj ljudi je sada bolestan i mnogi veruju da je empirijski tretman opravdan s obzirom na dovoljno nizak rizik od neželjenih efekata i potencijalno visoku nagradu. Moja preporuka je da o tome razgovarate sa svojim lekarom ili potražite specijaliste za holističku ili naturopatsku medicinu koji ima iskustva sa bezbednosnim profilom natokinaze u nizu primena.

 

 

 

Nulta Tačka/TheEpochTimes

 1,890 total views,  4 views today

admin

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Translate »