Ovaj začin će spriječiti da Fluorid kojeg ima čak i u vodi uništi vaš mozak

Ovaj začin će spriječiti da Fluorid kojeg ima čak i u vodi uništi vaš mozak

Fluor se danas nalazi svuda, od antibiotika do vode za piće, od tiganja do paste za zube, što čini izloženost neizbežnom. Razlog više zašto istraživanja koja dokazuju da ovaj uobičajeni začin može sprečiti oštećenja koja izaziva fluor su toliko obećavajuća…

Neurotoksičnost fluorida je decenijama bila predmet akademske debate, a sada je i predmet sve strastvenije kontroverze u široj javnosti. Od ‘teorije zavere’ o tome da je prvi put korišćen u vodi za piće u ruskim i nacističkim koncentracionim logorima za hemijsku lobotomizaciju zarobljenika, do sada dobro poznatih svojstava snižavanja IQ-a, do njegove sposobnosti da pojača kalcifikaciju epifize – tradicionalnog ‘sedišta’ duše’ — mnogi širom sveta, a sve više i u regionima Sjedinjenih Država sa jakim fluorom, počinju da se organizuju na lokalnom i državnom nivou kako bi istisnuli ovaj sveprisutni otrov iz opštinske vode za piće.

 

Ubedljiva studija objavljena u časopisu Pharmacognosy pod naslovom „Kurkumin ublažava neurotoksičnost izazvanu fluoridom: dokaz in vivo“, dodaje eksperimentalnu podršku sumnji da je fluor zaista supstanca koja oštećuje mozak, otkrivajući i da je zaštitni agens dobijen od prirodnog začina protiv različitih zdravstvenih efekata povezanih sa ovim jedinjenjem.

 

 

 Ovaj začin sprečava da Fluorid kojeg ima čak i u vodi uništi vaš mozak

 

Autori studije su istraživači sa Odeljenja za zoologiju Univerzitetskog koledža, M.L. Univerzitet Sukhadia, Udaipur, Indija, koji su proveli prošlu deceniju istražujući mehanizme putem kojih fluorid izaziva ozbiljne neurodegenerativne promene u mozgu sisara, posebno u ćelijama hipokampusa i moždane kore.

 

Studija počinje opisom istorijske pozadine zabrinutosti zbog značajne i široke toksičnosti fluorida:

„Fluorid (F) je verovatno prvi neorganski jon koji je skrenuo pažnju naučnog sveta zbog svojih toksičnih efekata i sada je toksičnost F kroz vodu za piće dobro prepoznata kao globalni problem. Izveštaji o uticaju na zdravlje o izloženosti F takođe uključuju različite vrste raka, štetne reproduktivne aktivnosti, kardiovaskularne i neurološke bolesti.[1,2]“

Studija se fokusirala na neurotoksičnost izazvanu fluorom, identifikujući ekscitoksičnost (stimulacija neurona do tačke smrti) i oksidativni stres kao dva glavna pokretača neurodegeneracije. Primećeno je da subjekti sa stanjem poznatim kao fluoroza, mrlja zubne gleđi uzrokovana prekomernom izloženošću fluoru tokom razvoja zuba, takođe imaju neurodegenerativne promene povezane sa oblikom oksidativnog stresa poznatog kao lipidna peroksidacija (užeglost). Prekomerna peroksidacija lipida u mozgu može dovesti do smanjenja ukupnog sadržaja fosfolipida u mozgu. Zahvaljujući ovim dobro poznatim mehanizmima neurotoksičnosti i neurodegeneracije povezane sa fluoridom, istraživači su identifikovali primarni polifenol u začinskoj kurkumi – poznatoj kao kurkumin – kao idealno sredstvo koje vredi testirati kao neuroprotektivnu supstancu. Prethodna istraživanja o kurkuminu pokazuju da je sposoban da deluje kao antioksidant na 3 različita načina štiteći od: 1) singletnog kiseonika 2) hidroksil radikala i 3) oštećenja superoksidnih radikala. Takođe, čini se da kurkumin podiže proizvodnju endogenog glutationa u mozgu, glavnog antioksidativnog odbrambenog sistema.

 

 

 

Epoch Times Photo

 

 

 

Da bi procenili neurotoksične efekte fluorida i dokazali zaštitnu ulogu kurkumina protiv njega, istraživači su nasumično podelili miševe u četiri grupe, tokom 30 dana:

  1. Kontrola (bez fluorida)
  2. Fluorid (120 ppm): fluor je davan u destilovanoj vodi za piće bez ograničenja.
  3. Fluorid (120 ppm/30 mg/kg telesne težine) + kurkumin: Oralna doza kurkumina rastvorenog u maslinovom ulju zajedno sa fluorom u vodi za piće
  4. Kurkumin: (30 mg/kg telesne težine)

Da bi utvrdili efekat tretmana, istraživači su izmerili sadržaj malondialdehida (MDA) u mozgovima različitih lečenih miševa. MDA je dobro poznati marker oksidativnog stresa/oštećenja.

Kao što se očekivalo, grupa koja je tretirana samo fluoridom (F) pokazala je značajno povišene nivoe MDA u odnosu na kontrolnu grupu koja nije tretirana fluoridom. Grupa F + kurkumin je primetila smanjene nivoe MDA u odnosu na grupu koja je koristila samo fluor, što pokazuje neuroprotektivnu aktivnost kurkumina protiv neurotoksičnosti povezane sa fluorom.

Studija je zaključila,

„Naša studija tako pokazuje da dnevna pojedinačna doza od 120 ppm F dovodi do veoma značajnog povećanja LPO (peroksidacije lipida, tj. užeglosti mozga) kao i neurodegenerativnih promena u telima neuronskih ćelija odabranih regiona hipokampusa. Suplementacija sa kurkuminom značajno smanjuje toksični efekat F na skoro normalan nivo povećavajući odbranu antioksidansa kroz njegovo svojstvo čišćenja i pruža dokaz da ima terapeutsku ulogu protiv neurodegeneracije posredovane oksidativnim stresom.

 

 

 

 

Nulta Tačka/TheEpochTimes

 682 total views,  8 views today

admin

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Translate »