Dokumenti iz Fajzera: Potpuno pelcovani imaju tri puta veću vjerovatnoću da će stradati od Prehlade 19!

Dokumenti iz Fajzera: Potpuno pelcovani imaju tri puta veću vjerovatnoću da će stradati od Prehlade 19!

Sa još jednom serijom od 11.000 dokumenata kompanije Pfizer, objavljenom 1. aprila 2022, stare sumnje su dobile novu podršku. Kao što je izvestila voditeljka „Rising“ Kim Iversen (video ispod), prvo važno otkriće je da prirodni imunitet funkcioniše, a Pfizer je to znao sve vreme.

 

Podaci kliničkog ispitivanja pokazali su da nema razlike u ishodima između onih sa prethodnom infekcijom COVID-om i onih koji su primili vakcinu. Nijedna grupa nije doživela tešku infekciju. Prirodni imunitet je takođe bio statistički identičan vakcinaciji u pogledu rizika od infekcije.

 

Mlađi odrasli imaju veće šanse da dožive neželjene efekte

Drugo otkriće je da su nuspojave od injekcija bile teže kod mlađih ljudi, starosti od 18 do 55 godina, od onih od 55 i više godina. (Rizik od neželjenih efekata se takođe povećava sa dodatnim dozama, tako da je rizik bio veći nakon druge doze nego prve).

Kao što su mnogi od nas sve vreme govorili, rizik od teškog COVID-a je dramatično niži kod mlađih ljudi od onih starijih od 60 godina, što čini povećan rizik od neželjenih efekata neprihvatljivim.

Kao što je primetio The Naked Emperor na Substack-u,¹ „sa vakcinom koja izaziva češće i teže reakcije i neželjene događaje kod mlađih osoba, vakcina je trebalo da bude ograničena na one koji su zaista bili u opasnosti od teškog COVID-19”.

 

 

Pfizer dokumenti pokazuju visoku stopu miokarditisa

Zanimljivo je da Pfizer-ova dokumentacija takođe uključuje medicinske informacije koje su mejnstrim mediji i proverivači činjenica označili kao dezinformacije. Obrazac za pedijatrijsku saglasnost navodi nekoliko mogućih neželjenih efekata, uključujući stopu miokarditisa od 10 na 100.000 – daleko više od stope 1 na 50.000 (tj. 2 na 100.000) koja je ranije prijavljena.

Takođe znamo da je miokarditis daleko češći kod mladih muškaraca, pa je za njih rizik značajno veći od 10 na 100.000, jer oni čine najveći deo ovih povreda.

 

 

Efekti na reproduktivno zdravlje su nepoznati

U obrascu saglasnosti se takođe navodi da je efekat na spermu, fetuse i odojčad nije poznat. Ipak, zdravstvene vlasti i mediji su kao „činjenicu” izneli da vakcinacija ne utiče na reproduktivno zdravlje ili plodnost i da je savršeno bezbedna za trudnice i dojilje.

Ako je efekat nepoznat, po definiciji ne možete tvrditi da je bezopasan. Ako to uradite, lažete, jednostavno, a direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti dr Rašel Valenski je samo jedna na dugačkoj listi koja je kriva za ovo. Ona je više puta uveravala javnost da vakcina ne predstavlja zdravstveni rizik za trudnice ili njihove bebe. Evo Valenske u maju 2021:

 

 

I evo je, u oktobru 2021, i dalje tvrdi da nema rizika.

Slično tome, u avgustu 2021., kada je Comirnaty dobio licencu, dr Entoni Fauči, direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti, tvrdio je da je vakcina protiv COVID-a bezbedna tokom trudnoće:

Američki koledž akušera i ginekologa (ACOG) takođe daje definitivne izjave o bezbednosti, tvrdeći „Vakcinacija se može primeniti u bilo kom tromesečju, a naglasak treba da bude na prijemu vakcine što je pre moguće kako bi se maksimalno poboljšalo zdravlje majke i fetusa“.² Ipak, čak i Comirnaty³ʼ⁴ navodi da „dostupni podaci o Komirnatiju koji se daje trudnicama nisu dovoljni da bi se bio dovoljno informisan o rizicima povezanim sa vakcinom u trudnoći“.

 

 

Nije isključena zavisnost od povećanja antitela

Mnogi koji su upozoravali na mogućnost da mRNA vakcine prouzrokuju zavisnost od antitela (ADE) – situaciju u kojoj na kraju ćete biti podložniji ozbiljnoj infekciji nego što biste inače bili – mediji su zataškali i demonizovali i označili te priče kao širenje dezinformacija.

Ipak, Pfizer-ov obrazac za pristanak jasno kaže: „Iako do sada nije viđeno, još uvek se ne može isključiti da proučavana vakcina može da pogorša kasniju bolest COVID-19. Kao što je primetila Iversen, da ADE zaista uopšte nije zabrinjavajući, obrazac saglasnosti ga ne bi uključivao. Ipak, tu je.

Pojačana bolest povezana sa vakcinom (VAED) je takođe navedena kao „Važan potencijalni rizik“ u tabeli 5 na strani 11 dokumenta pod nazivom „5.3.6 Kumulativna analiza izveštaja o neželjenim efektima nakon odobrenja“.⁵

Do 28. februara 2021. godine, Pfizer je imao 138 slučajeva sumnje na VAED, od kojih je 75 bilo teških, što je rezultiralo hospitalizacijom, invalidnošću, po život opasnim posledicama ili smrću; ukupno 38 slučajeva se pokazalo kao smrtonosno, a 65 je ostalo nerešeno.⁶ʼ⁷

Štaviše, kao što je navedeno u Daily Expose-u,⁸ „Klinička ispitivanja faze 3 su dizajnirana da otkriju česte ili teške neželjene efekte pre nego što se vakcina odobri za upotrebu, uključujući ADE. Ali u tome leži problem, [jer] nijedna vakcina protiv COVID-19 nije završila ispitivanje faze 3.”

Pfizer-ova faza 3 ispitivanja trebalo bi da bude završena 8. februara 2024⁹ — za skoro dve godine! Uprkos tome, Pfizer je u svom podnesku FDA zaključio da „nijedan od 75 slučajeva ne može se definitivno smatrati VAED-om“.

„Kako, zaboga, nisu mogli definitivno da zaključe da je VAED kriv kada je 75% potvrđenih slučajeva ‘proboja’ koji su im prijavljeni bili teška bolest koja je rezultirala hospitalizacijom, invalidnošću, po život opasnim posledicama i smrću?” The Daily Expose pita.¹⁰

 

 

Pfizer je znao za imunosupresiju

Još jedna otkrivajuća izjava koja se nalazi u dokumentima je ova:

„Klinička laboratorijska procena je pokazala prolazno smanjenje limfocita koje je primećeno u svim starosnim grupama i grupama koji su primili vakcinu, nakon prve doze, koje se povuklo u roku od otprilike jedne nedelje…”

Drugim rečima, Pfizer je znao da su, u prvoj nedelji nakon injekcije, ljudi svih uzrasta doživeli prolaznu imunosupresiju, ili drugačije rečeno, privremeno slabljenje imunog sistema, nakon prve doze.

Kao što je primetila Iversen, ovo je moglo da utiče na iskrivljene stope infekcije, pošto se ljudi nisu smatrali delimično vakcinisanim sve do 14 dana nakon prve vakcine,¹¹ a zvanično potpuno vakcinisanim dve nedelje nakon druge doze.

Ako su ljudi podložni infekciji tokom te prve nedelje, a ipak se računaju kao nevakcinisani tokom tog vremena, to čini da izgleda kao da su nevakcinisani skloniji infekciji kada to jednostavno nije tačno. Pfizer-ovo sopstveno ispitivanje pokazalo je da je infekcija bila značajno češća u grupi koja je primala vakcinu nego u placebo grupi — 409 naspram 287 — u prvih sedam dana nakon vakcine.¹²

 

 

Veća je verovatnoća da će potpuno vakcinisani umreti od COVID-a

Činjenica da su Pfizer i Američka uprava za hranu i lekove bili svesni da je injekcija izazvala imunosupresiju je inkriminišuća, sada kada podaci vlade Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da su, u poređenju sa nevakcinisanim, oni koji su primili dve doze imaju:¹³

  • Do tri puta veću verovatnoću da će dobiti dijagnozu COVID-19
  • Dvostruko veću verovatnoću da će biti hospitalizovani zbog COVID-19
  • Tri puta veću verovatnoću da će umreti od COVID-19

Dokumenti kompanije Pfizer priznaju da je došlo do privremenog pada imunološke funkcije nakon prve doze, ali podaci iz stvarnog sveta koji pokazuju povećan rizik od teške infekcije i smrti zbog COVID-a i među dvostruko vakcinisanim i sugerišu da bi ADE mogao biti u igri i kasnije.

Grafikon u nastavku, kreiran od strane Daily Expose,¹⁴ koristi podatke iz Izveštaja UKHSA o nadzoru vakcine za 13. nedelju 2022¹⁵ (stranice 40 i 45), otkriva ko ima veću verovatnoću da će dobiti COVID. A stopa infekcije za trostruko vakcinisane je čak veća od dvostruko vakcinisanih.

covid-19 case rate

Sledeći grafikon je kreirao Daily Expose¹⁶ koristeći podatke sa stranica 41 i 45, upoređujući stope hospitalizacije zbog COVID-a.

covid-19 hospitalization rate

I, konačno, postoji poređenje stope smrtnosti, na osnovu stranica 44 i 45 Izveštaja UKHSA o nadzoru vakcine za 13. nedelju 2022.¹⁷ Svako stariji od 40 godina ko je dvostruko vakcinisan sada je verovatnije da će umreti od COVID-a nego nevakcinisana osoba istog uzrasta.

covid-19 death rate

 

 

Negativna efikasnost vakcine u stvarnom svetu

Daily Expose nastavlja sa izračunavanjem i grafikonom stope efektivnosti vakcina protiv COVID-a u stvarnom svetu, i to su strašne vesti:¹⁸

„Ako su stope na 100.000 više među vakcinisanim, što jesu, onda to znači da se pokazalo da injekcije COVID-19 imaju negativnu efikasnost u stvarnom svetu. A koristeći Pfizer-ovu formulu efikasnosti vakcine, možemo tačno dešifrovati kolika je efektivnost u stvarnom svetu za svaku starosnu grupu.

Pfizerova formula za vakcinu: Stopa nevakcinisanih na 100k – Stopa vakcinisanih na 100k / Stopa nevakcinisanih na 100k x 100 = Efikasnost vakcine…

Ovi podaci pokazuju da svi duplo vakcinisani ljudi stariji od 18 godina imaju između 2 i 3 puta veće šanse da budu zaraženi, sa minus-87% efektivnosti vakcine među populacijom od 18 do 29 godina i minus-178% efektivnosti vakcine među starijima od 80 godina.

Sve dvostruko vakcinisane osobe starije od 30 godina imaju između 0,2 i 2 puta veće šanse da budu hospitalizovane, sa minus 1% efektivnosti vakcine među populacijom od 30 do 39 godina, i minus 76% efektivnosti vakcine među starijima od 80 godina.

Sledeći grafikon pokazuje stvarnu efikasnost vakcine protiv COVID-19 protiv smrtnih ishoda među dvostruko vakcinisanom populacijom u Engleskoj, na osnovu gore navedenih stopa smrtnosti…

Sve dvostruko vakcinisane osobe starije od 40 godina imaju između 2 i 3 puta veće šanse da umru od COVID-19, sa minus 90% efektivnosti vakcine među populacijom od 30 do 39 godina, i minus 156% efektivnosti vakcine među populacijom preko 80 godina”.

 

 

covid-19 vaccine effectiveness

 

 

Pfizer je angažovao 600 ljudi da obrade predaju izveštaja bez presedana

Poslednje dve godine pratili smo američki sistem za izveštavanje o neželjenim događajima (VAERS), vrteći glavom u neverici dok su se brojke povećavale na stotine svake nedelje, brzo nadmašujući povrede za svaku drugu vakcinu zajedno tokom protekle 32 godine.¹⁹

Do 25. marta 2022. bilo je 1.205.753 izveštaja vezanih za vakcinu protiv COVID-a, uključujući 145.781 hospitalizaciju i 26.396 smrtnih slučajeva.²⁰ Nikada u savremenoj istoriji nije postojao medicinski proizvod koji se može porediti sa ovim. Ništa nije bilo tako štetno i smrtonosno kao ove eksperimentalne injekcije.

U ranijoj seriji dokumenata saznali smo da je Pfizer primio 42.086 izveštaja o slučajevima koji sadrže ukupno 158.893 događaja u prva tri meseca od uvođenja. U tom izdanju, broj isporučenih doza je redigovan, ali je u izdanju od 1. aprila 2022. ostavljeno neregovano, što znači da sada možemo izračunati stopu neželjenih događaja prijavljenih Pfizer-u u ta prva tri meseca.

Između decembra 2020. i kraja februara 2021., Pfizer je isporučio 126.212.580 doza svoje mRNA jab širom sveta. Podeljeno sa 158.000 neželjenih efekata, dobijamo stopu neželjenih događaja po dozi od skoro 1 od 800,21, što je ludo neodgovorno.

Sada imamo i dokumentaciju koja pokazuje da je Pfizer, do kraja februara 2021., zaposlio 600 dodatnih zaposlenih sa punim radnim vremenom da obrade neviđeni priliv izveštaja o neželjenim efektima, i predvideli su da će do kraja juna 2021. na kraju zaposliti više od 1.800 ljudi.²²

Na kraju, COVID vakcina će ući u istoriju kao najveća medicinska malverzacija koja se ikada dogodila uz voljno učešće i farmaceutskih kompanija i regulatornih agencija. I ne nazire se kraj.

U martu 2022., FDA je nastavila i odobrila doze 4 i 5, na osnovu preprint studije²³ʼ²⁴ koja je otkrila da je četvrta injekcija Moderne bila 11% efikasna i izazvala neželjene efekte kod 40% primalaca, a četvrta Pfizer injekcija je bila 30% delotvorna i izazvala neželjene efekte kod 80% ljudi.

Ne znam šta će biti potrebno da se završi ova noćna mora javnog zdravlja i da odgovorne strane budu pozvane na odgovornost za svoj kriminalni nemar, ali očigledno još nismo pogodili kritičnu masu.

Izvori i reference

1, 12 The Naked Emperor Substack March 29, 2022
2, 3 The Defender March 15, 2022
4 Meryl Nass Substack March 14, 2022
5, 6 5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports, Page 11, Table 5
7, 8, 10, 13, 14, 16, 18 Daily Expose April 3, 2022
9 Clinical Trials NCT04368728
11 MMWR March 19, 2021; 70(11): 396-401
15, 17 UKHSA Vaccine Surveillance Report for week 13, 2022
19, 21, 22 The Defender April 5, 2022
20 OpenVAERS As of March 25, 2022
23 MedRxiv February 15, 2022, DOI: 10.1101/2022.02.15.22270948
24 NEJM Correspondence March 16, 2022 DOI: 10.1056/NEJMc2202542

 

 

Nulta Tačka/Technocracy

 4,265 total views,  2 views today

admin

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Translate »